Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Soft Power sp. z o. o., producent platformy Liga Niezwykłych Umysłów, zapraszają biblioteki do uczestnictwa w projekcie Koduj_Pro, w ramach którego, osoby korzystające z biblioteki będą mogły skorzystać z profesjonalnych kursów programowania i obsługi baz danych SQL na platformie LNU.

Platforma LNU jest profesjonalnym narzędziem do nauki programowania, nagrodzonym złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020. Zawiera kursy programowania i obsługi baz danych w językach C++, Python, Java i SQL. Dzięki zawartej w niej wiedzy, automatycznej i natychmiastowej ocenie rozwiązań użytkowników oraz dostępie do pomocy konsultantów, umożliwia samodzielną naukę programowania od podstaw, a także wspomaga prowadzenie zajęć stacjonarnych oraz zajęć prowadzonych online z tego zakresu. Praca z platformą nie wymaga od bibliotekarza wiedzy z zakresu programowania.

Z platformy LNU korzysta już prawie 15 tys. użytkowników w Polsce, w tym m.in. uczniowie i nauczyciele z ponad 600 szkół. W oparciu o platformę i we współpracy z Fundacją Liga Niezwykłych Umysłów, miasto Wrocław prowadzi od czterech lat jeden z największych na świecie miejskich projektów edukacji cyfrowej: Wrocław Koduje 2.0. W ramach projektu dostęp do platformy i pomocy konsultantów LNU mają wszystkie wrocławskie szkoły publiczne. Od stycznia do maja bieżącego uczniowie z całej Polski rozwiązali na platformie ponad 230 tys. zadań programistycznych!Przystąpienie do projektu Koduj_Pro, umożliwi bibliotece udostępnienie swoim czytelnikom kursów podstaw programowania w języku Python oraz podstaw języka SQL. Tym samym biblioteka będzie mogła aktywnie włączyć się w podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców miejscowości, w której funkcjonuje i rozszerzyć swoje cele o działalność edukacyjną w obszarze ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Na okres trwania projektu, biblioteka otrzyma dwie nieodpłatne licencje demo obejmujące oba wspomniane wyżej kursy, którymi będzie mogła swobodnie dysponować, przydzielając je swoim czytelnikom na określony okres, na podobnej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku książek, filmów, płyt itp. Dwojgu wyznaczonym pracownikom biblioteki zostaną przydzielone uprawnienia administracyjne do zarządzania kontem bibliotecznym na platformie. Po wcześniejszej rejestracji, pracownicy będą mogli skorzystać z cyklicznie prowadzonych, 60-minutowych szkoleń on-line z zakresu zarządzania platformą, a także stacjonarnych kursów Pythona i SQL.

Aby zgłosić bibliotekę do projektu Koduj_Pro, prosimy uprzejmie o wypełnienie poniższego formularza przez osobę upoważnioną do reprezentowania biblioteki. Jednym z wymaganych pól jest numer LNU ID (numer indywidualnego konta na platformie LNU) osoby wyznaczonej do administrowania kontem bibliotecznym na platformie. W pierwszej kolejności osoba ta powinna zarejestrować indywidualne konto na platformie LNU poprzez stronę: https://edukacja.lnu.org.pl/ Poniżej zamieszczamy instrukcję zakładania indywidualnego konta:

Zgłoszenie biblioteki do uczestnictwa w projekcie Koduj_Pro:

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z treścią umowy pomiędzy biblioteką a Soft Power sp. z o.o. oraz Regulaminem świadczenia usług na platformie. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień oby dokumentów i podpisaniem umowy. Nie ma potrzeby odsyłania umowy w wersji papierowej.

Aby uzyskać numer LNU ID musisz zarejestrować bezpłatne konto na platformie LNU przez stronę https://edukacja.lnu.org.pl/ . Plik z instrukcją rejestracji konta został umieszczony wyżej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: biuro@lnu.org.pl

fb yt in tw