Webinary dla nauczycieli i bibliotekarzy

Zapraszamy na szkolenia online dla nauczycieli i bibliotekarzy na temat różnych technologii informatycznych. Część szkoleń jest otwarta, część przeznaczona jest tylko dla administratorów grup na platformie LNU. W trakcie szkoleń korzystamy z platformy LNU dlatego uczestnictwo w szkoleniu wymaga założenia bezpłatnego konta na platformie, przez stronę: https://edukacja.lnu.org.pl/

Uwaga: link do szkolenia zostanie wysłany w dniu szkolenia na podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym adres email. Prosimy o dokładne sprawdzenie poczty, w tym także folderu SPAM. Wiadomość przyjdzie z adresu: szkolenia@lnu.org.pl

Najbliższe szkolenia:


Python – podstawy

Poniedziałek, 18 października, godz. 16.30 – 18.00
Szkolenie otwarte dla wszystkich nauczycieli i bibliotekarzy

Nauczysz się wyświetlać informacje w Pythonie, pobierać dane od użytkownika, przeprowadzać na nich podstawowe operacje arytmetyczne, używać zmiennych, a jeśli dobrze pójdzie – tworzyć własne funkcje! 🙂