Programowanie w praktyce – warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach

Program Edukacja

Komponent IV

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Czas realizacji: 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Wartość dofinansowania: 119 250,00 Euro

Grupa docelowa: 2060 uczniów z 60 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 2060 uczestników projektu, w tym 2000 uczniów oraz 60 nauczycieli w obszarze programowania (C++, Java, Python) i obsługi baz danych(SQL) poprzez zdalną naukę na platformie LNU oraz udział w zadaniach projektowych w okresie 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2020 oraz środków krajowych.

fb yt in tw