Fundacja Liga Niezwykłych Umysłów
ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław
t: 0048 71 7000255, e: biuro@lnu.org.pl 

Cele statutowe fundacji:
– upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu: języków programowania, technologii informatycznych, bezpieczeństwa cyfrowego, kreatywnego rozwiązywania problemów, logicznego rozumowania, pracy zespołowej oraz innych obszarów, w których technologie informatyczne znajdują zastosowanie; wspomaganie i promowanie przedsiębiorczości w obszarze związanym z technologiami informatycznymi.

Wszelkie darowizny fundacja przeznacza na realizację celów statutowych, w szczególności na praktyczną edukację cyfrową dzieci i młodzieży.

 

 

Istnieje możliwość odliczenia od dochodu w danym roku podatkowym przy wpłatach na  Fundację Liga  Niezwykłych Umysłów:

1. W przypadku podatników  rozliczających się w ramach podatku dochodowego  od osób prawnych (CIT) można odliczyć darowizny do 10% wartości osiągniętego dochodu podatkowego.
(Art.26 ust.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 

2. W przypadku podatników  rozliczających się w  ramach podatku dochodowego  od osób fizycznych (PIT) można  odliczyć do  6% osiągniętego dochodu podatkowego (nie dotyczy podatników rozliczających się w ramach podatku liniowego: PIT-36L oraz karty podatkowej (PIT-16A).
(Art.18 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Nr rachunku bankowego:
PL77 1600 1462 1841 7435 8000 0001

W treści przelewu prosimy wpisać: darowizna na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

 

Producentem platformy LNU jest: Soft Power sp. z o. o.

fb yt in tw