Szkolenia – ucz się programowania z instruktorem i platformą LNU przez cały rok!

W nauce programowania najważniejsza jest praktyka. Dlatego każdy nasz kurs to nie tylko 16 godzin lekcyjnych praktycznych warsztatów online z instruktorem, ale dodatkowo całoroczny dostęp do konsultacji z prowadzącym oraz całoroczny dostęp do profesjonalnej platformy edukacyjnej LNU, służącej praktycznej nauce programowania i obsługi baz danych. Integralną częścią procesu szkoleniowego jest także dostęp do platformy dla uczniów, aby nauczyciel w ramach kursu mógł rozwijać nie tylko kompetencje cyfrowe ale również dydaktyczne.

Platforma LNU

Nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020 innowacyjna platforma LNU, to narzędzie wspomagające naukę programowania indywidualną i w grupach. Korzysta z niej już ponad 600 szkół w całej Polsce. Na platformie oparty jest jeden z największych w Europie miejskich projektów edukacji cyfrowej: Wrocław Koduje 2.0, którego piąta już edycja trwa w tym roku szkolnym. W 2020 roku uczniowie rozwiązali na LNU ponad 380 tys. zadań programistycznych.

Kursy programowania

Na platformie znajdziesz kursy C++, Pythona, SQL oraz krótki kurs wprowadzający do języka JAVA. . Możesz z nich korzystać pomiędzy warsztatami, a także po ich zakończeniu, co pozwoli Ci utrzymać kontakt z językiem, utrwalić wiedzę zdobytą podczas zajęć, a także poznać nowe techniki i zagadnienia i nauczyć się rozwiązywać zróżnicowane problemy. Kursy na platformie są doskonałym uzupełnieniem zajęć z instruktorem.

Z kursów możesz korzystać także w pracy z uczniami w szkole. Kursy standardowe przydadzą się zwłaszcza uczniom zainteresowanym programowaniem oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Idealnym rozwiązaniem na lekcje Informatyki jest specjalny kurs „Python dla szkół”, oparty na podstawie programowej tego przedmiotu, w części związanej z programowaniem. Ten kurs jest lepiej dostosowany do zdolności przeciętnego ucznia. W przygotowaniu również szkolne kursy SQL i C++.

Praktyczna nauka

Nauka na platformie LNU polega na praktycznym rozwiązywaniu zadań programistycznych, tzn. pisaniu prawdziwego kodu źródłowego lub zadawaniu pytań do autentycznych baz danych. Interfejs platformy zawiera środowisko programistyczne pozwalające na edycję pliku z kodem źródłowym i uruchamianie napisanego programu. Każda lekcja składa się z wprowadzenia na temat określonego zagadnienia i problemu, który należy rozwiązać pisząc program lub – w przypadku języka SQL – zadając odpowiednie zapytanie do bazy danych.

Jeżeli Ty lub Twoi uczniowie napotkacie trudności w rozwiązaniu problemu, możecie skorzystać z podpowiedzi, a jeżeli okaże się ona niewystarczająca – także z pomocy konsultanta poprzez formularz kontaktowy. Nauczyciele mają także dostęp do specjalnej zakładki z przykładowym, poprawnym rozwiązaniem zadania, aby móc lepiej przygotować się do pracy z uczniami i móc im służyć pomocą.

Automatyczna ewaluacja rozwiązań

Napisane i uruchomione rozwiązanie podlega natychmiastowej, całkowicie automatycznej ocenie. Wyniki zwracane są w ułamku sekundy i prezentowane w zakładkach z danymi wyjściowymi programu, testami, opisami ewentualnych błędów i wskazówkami. Dzięki temu Ty i Twoi uczniowie możecie indywidualnie regulować tempo i czas nauki. Automatyczna ewaluacja pracy pozwoli Ci bardzo efektywnie prowadzić zajęcia z dużą grupą uczniów, koncentrując uwagę na osobach, które będą miały problemy z rozwiązaniem poszczególnych zadań.

Podgląd pracy uczniów

Pracę z uczniami ułatwią Ci dostępy do szczegółowych statystyk ich aktywności na platformie, statystyk poszczególnych lekcji, a nawet podglądu rozwiązań zadań każdego z uczniów. W karcie zarządzania grupą możesz elastycznie dołączać nowe osoby do grupy, przydzielać dostępy do określonych kursów poszczególnym uczniom oraz obserwować ich ogólne postępy i aktualną obecność.

Dla ułatwienia pracy zdalnej do dyspozycji jest także chat, do którego możesz zaprosić wszystkich członków grupy. Grupa może mieć wielu administratorów, zatem nie ma przeszkód, aby do korzystania z platformy przystąpili także inni nauczyciele z Twojej szkoły.

Grywalizacja

Nauka programowania bywa trudna, ale z LNU nigdy nie jest nudna! Grywalizacja jest wbudowana w platformę od samego początku. Razem z uczniami zdobywajcie kolejne rangi, osiągnięcia, medale, a także surowce, które mogą się przydać w niektórych zadaniach. Pnijcie się w rankingach szkolnych i indywidualnych, bawiąc się i rywalizując z innymi szkołami. Mierzcie się z niełatwymi misjami, w których trzeba wykazać się nie tylko umiejętnościami z różnych obszarów informatyki, ale także logicznym myśleniem i poczuciem humoru…

Jeżeli Tobie lub Twoim uczniom uda się ukończyć się któryś z kursów na platformie, możecie mieć także możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego z danego języka, opartego na europejskiej klasyfikacji umiejętności cyfrowych e-CF.

Jako pomoc dydaktyczną w naszych kursach programowania dla nauczycieli otrzymasz: pełny dostęp do platformy LNU na 12 miesięcy z uprawnieniami nauczycielskimi, 20 licencji Premium (dostęp do wszystkich kursów) do przydzielania uczniom oraz nieograniczoną liczbę licencji na dostęp do kursów szkolnych na platformie.

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA PROGRAMOWANIA

czas trwania projektu: 12 miesięcy

szkolenie z obsługi platformy LNU

warsztaty on-line z trenerem

praca z uczniami na platformie LNU

stałe wsparcie trenera i konsultantów LNU

egzamin certyfikacyjny na zakończenie projektu

JAKIEGO JĘZYKA CHCESZ SIĘ UCZYĆ?


Poziom 1

Python to uniwersalny język programowania wysokiego poziomu. Jego zwięzła i prosta składnia sprawia oraz dynamiczne typowanie danych sprawiają, że nauka podstaw programowania w Pythonie jest przyjemniejsza niż w wypadku wielu innych języków. Python posiada bardzo liczną kolekcję bibliotek, dzięki którym można go łatwo wykorzystać do różnorodnych zastosowań, m.in. w takich dziedzinach jak: Big Data, Data Science, AI, uczenie maszynowe, a także w prostszych zagadnieniach, bliższych problemom związanym z lekcjami Informatyki, jak współpraca z arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych.

Zakres tematyczny kursu:

zmienne i typy danych • podstawowe operacje wejścia / wyjścia • łańcuchy tekstowe • operatory arytmetyczne • wyrażenia • instrukcje warunkowe • operatory logiczne • pętle • sekwencje danych w Pythonie: łańcuchy, krotki, listy • zbiory • słowniki • wprowadzenie do modułów • praca z plikami tekstowymi • podstawy obsługi wyjątków.

W ramach kursu:

• 4 warsztaty on-line po 4 godzin lekcyjnych każde
• całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (10 uczniów w przypadku małych szkół*)
• roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu „Python dla szkół”
• dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązywania w trakcie i po warsztatach
• całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
• egzamin kompetencji kończący projekt
• materiały do kursu w wersji elektronicznej

cena 2 490,00 zł **

lub 1 245,00 zł w przypadku: • małych szkół* • kolejnego nauczyciela
z tej samej szkoły • szkół, które mają już dostęp do LNU • nauczycieli,
którzy biorą już udział w innym kursie LNU

* mała szkoła – szkoła licząca poniżej 100 uczniów

Termin najbliższego kursu: marzec 2024 r. Dokładne terminy wkrótce.

Poziom 2

Zakres tematyczny kursu:

• tworzenie gier 2D z wykorzystaniem modułu Pygame i/lub frameworka Pygame Zero
• przetwarzanie i wizualizacja danych z modułami Pandas oraz Matplotlib

W ramach kursu:

• 4 warsztaty on-line po 4 godzin lekcyjnych każde
• całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (10 uczniów w przypadku małych szkół*)
• roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu „Python dla szkół”
• dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązywania w trakcie i po warsztatach
• całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
• egzamin kompetencji kończący projekt
• materiały do kursu w wersji elektronicznej

cena 2 490,00 zł **

lub 1 245,00 zł w przypadku: • małych szkół* • kolejnego nauczyciela
z tej samej szkoły • szkół, które mają już dostęp do LNU • nauczycieli,
którzy biorą już udział w innym kursie LNU

* mała szkoła – szkoła licząca poniżej 100 uczniów

Termin najbliższego kursu: marzec 2024 r. Dokładne terminy wkrótce.


C++ to bardzo wydajny, uniwersalny język programowania. Umożliwia bezpośredni dostęp do pamięci oraz statyczną kontrolę typów, co sprawia, że zapewnia programiście większą swobodę i kontrolę nad sposobem realizacji algorytmów, jednocześnie jest bardziej podatny na błędy w pisaniu kodu. C++ ma bardzo szerokie zastosowania, zwłaszcza w tworzeniu systemów operacyjnych, aplikacji oraz oprogramowaniu urządzeń.

Zakres tematyczny kursu:

zmienne i typy danych • podstawowe operacje wejścia / wyjścia • operatory arytmetyczne • wyrażenia • instrukcje warunkowe • operatory logiczne • pętle • funkcje • tablice • łańcuchy znaków • operacje bitowe • API

W ramach kursu:

• 4 warsztaty on-line po 4 godzin lekcyjnych każde
• całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (10 uczniów w przypadku małych szkół*)
• roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu „Python dla szkół”
• dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązywania w trakcie i po warsztatach
• całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
• egzamin kompetencji kończący projekt
• materiały do kursu w wersji elektronicznej

cena 2 490,00 zł **

lub 1 245,00 zł w przypadku: • małych szkół* • kolejnego nauczyciela
z tej samej szkoły • szkół, które mają już dostęp do LNU • nauczycieli,
którzy biorą już udział w innym kursie LNU

* mała szkoła – szkoła licząca poniżej 100 uczniów

Termin najbliższego kursu: marzec 2024 r. Dokładne terminy wkrótce.


SQL to podstawowy język komunikacji z relacyjnymi bazami danych. Jest używany przez znakomitą większość systemów zarządzania bazami danych, m.in.: MySQL, PostgreSQL, DB2, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle Database, Firebird, SQLite i wiele innych. Poznaj od podstaw język SQL, naucz się pobierać i filtrować dane, przeprowadzać na nich działania, a także tworzyć i modyfikować tabele w bazie danych.

Zakres tematyczny kursu:

wprowadzenie do baz danych • pobieranie danych • sortowanie • warunki • grupowanie • operatory • wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie danych • tworzenie tabel • modyfikowanie i usuwanie tabel • łączenie tabel • operacje na łańcuchami znaków • operacje na liczbach • indeksowanie tabel • podstawy normalizacji baz danych • podstawy projektowania i tworzenia baz danych.

W ramach kursu:

• 4 warsztaty on-line po 4 godzin lekcyjnych każde
• całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (10 uczniów w przypadku małych szkół*)
• roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu „SQL dla szkół”
• dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązywania w trakcie i po warsztatach
• całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
• egzamin kompetencji kończący projekt
• materiały do kursu w wersji elektronicznej

cena 2 490,00 zł **

lub 1 245,00 zł w przypadku: • małych szkół* • kolejnego nauczyciela
z tej samej szkoły • szkół, które mają już dostęp do LNU • nauczycieli,
którzy biorą już udział w innym kursie LNU

* mała szkoła – szkoła licząca poniżej 100 uczniów

Termin najbliższego kursu: marzec 2024 r. Dokładne terminy wkrótce.

WSZYSTKIE KURSY REALIZUJEMY WE WSPÓŁPRACY Z CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RAZEM LEPIEJ
WYKORZYSTAJ ŚRODKI NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI!

Cena standardowa wszystkich kursów to 2 490,00 złotych brutto. Obniżona o 50% cena 1 245,00 złotych brutto obowiązuje w następujących przypadkach:
1. Nauczycieli z małych szkół, w których uczy się poniżej 100 uczniów,
2. Kolejnych nauczycieli z jednej szkoły, przystępujących do kursu,
3. Nauczycieli, którzy biorą udział już udział w innym kursie z LNU,
4. Nauczycieli, którzy mają już dostęp do platformy LNU na podstawie innych umów.

Sprawdź ofertę pakietów szkolnych na dostęp do LNU bez konieczności uczestnictwa w kursach programowania dla nauczycieli:

fb yt in tw