Szkolenia z podstaw programowania i obsługi baz danych dla nauczycieli

Skorzystaj oferty kursów podstaw programowania oraz podstaw języka obsługi baz danych w języku SQL dla nauczycieli. Program szkoleń dla nauczycieli z LNU to wyjątkowe, nowatorskie podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych, charakteryzujące się ciągłością trwania min. 12 miesięcy, dostępem do nagrodzonej złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020 webowej platformy do nauki programowania – LNU, pracą z uczniami z wykorzystaniem platformy LNU i zdobytej podczas szkolenia wiedzy, konsultacjami dla nauczyciela i uczniów w trakcie całego projektu.

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA PROGRAMOWANIA

czas trwania projektu: 12 miesięcy

szkolenie z obsługi platformy LNU

warsztaty on-line z trenerem

praca z uczniami na platformie LNU

stałe wsparcie trenera i konsultantów LNU

egzamin certyfikacyjny na zakończenie projektu

JAKIEGO JĘZYKA CHCESZ SIĘ UCZYĆ?


Python to uniwersalny język programowania wysokiego poziomu. Jego zwięzła i prosta składnia sprawia oraz dynamiczne typowanie danych sprawiają, że nauka podstaw programowania w Pythonie jest przyjemniejsza niż w wypadku wielu innych języków. Python posiada bardzo liczną kolekcję bibliotek, dzięki którym można go łatwo wykorzystać do różnorodnych zastosowań, m.in. w takich dziedzinach jak: Big Data, Data Science, AI, uczenie maszynowe, a także w prostszych zagadnieniach, bliższych problemom związanym z lekcjami Informatyki, jak współpraca z arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych.

Zakres tematyczny kursu:

zmienne i typy danych • podstawowe operacje wejścia / wyjścia • łańcuchy tekstowe • operatory arytmetyczne • wyrażenia • instrukcje warunkowe • operatory logiczne • pętle • sekwencje danych w Pythonie: łańcuchy, krotki, listy • zbiory • słowniki • wprowadzenie do modułów • praca z plikami tekstowymi • podstawy obsługi wyjątków.

W ramach kursu:

• 4 warsztaty on-line po 4 godzin lekcyjnych każde
• całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (10 uczniów w przypadku małych szkół*)
• roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu „Python dla szkół”
• dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązywania w trakcie i po warsztatach
• całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
• egzamin kompetencji kończący projekt
• materiały do kursu w wersji elektronicznej

cena 2 490,00 zł **

lub 1 245,00 zł w przypadku: • małych szkół* • kolejnego nauczyciela
z tej samej szkoły • szkół, które mają już dostęp do LNU • nauczycieli,
którzy biorą już udział w innym kursie LNU

* mała szkoła – szkoła licząca poniżej 100 uczniów

Termin najbliższego kursu:
Warsztat nr 1: poniedziałek, 22 lutego 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 lub poniedziałek, 1 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 (do wyboru)
Warsztat nr 2: poniedziałek, 8 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 lub poniedziałek, 15 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 (do wyboru)
Warsztat nr 3: poniedziałek, 22 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 lub poniedziałek, 29 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 (do wyboru)
Warsztat nr 4: poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 lub poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – 19.15 (do wyboru)


C++ to bardzo wydajny, uniwersalny język programowania. Umożliwia bezpośredni dostęp do pamięci oraz statyczną kontrolę typów, co sprawia, że zapewnia programiście większą swobodę i kontrolę nad sposobem realizacji algorytmów, jednocześnie jest bardziej podatny na błędy w pisaniu kodu. C++ ma bardzo szerokie zastosowania, zwłaszcza w tworzeniu systemów operacyjnych, aplikacji oraz oprogramowaniu urządzeń.

Zakres tematyczny kursu:

zmienne i typy danych • podstawowe operacje wejścia / wyjścia • operatory arytmetyczne • wyrażenia • instrukcje warunkowe • operatory logiczne • pętle • funkcje • tablice • łańcuchy znaków • operacje bitowe • API

W ramach kursu:

• 4 warsztaty on-line po 4 godzin lekcyjnych każde
• całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (10 uczniów w przypadku małych szkół*)
• roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu „Python dla szkół”
• dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązywania w trakcie i po warsztatach
• całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
• egzamin kompetencji kończący projekt
• materiały do kursu w wersji elektronicznej

cena 2 490,00 zł **

lub 1 245,00 zł w przypadku: • małych szkół* • kolejnego nauczyciela
z tej samej szkoły • szkół, które mają już dostęp do LNU • nauczycieli,
którzy biorą już udział w innym kursie LNU

* mała szkoła – szkoła licząca poniżej 100 uczniów

Termin najbliższego kursu:
Warsztat nr 1: środa, 10 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15
Warsztat nr 2: środa, 24 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15
Warsztat nr 3: środa, 7 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – 19.15
Warsztat nr 4: środa, 21 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – 19.15


SQL to podstawowy język komunikacji z relacyjnymi bazami danych. Jest używany przez znakomitą większość systemów zarządzania bazami danych, m.in.: MySQL, PostgreSQL, DB2, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle Database, Firebird, SQLite i wiele innych. Poznaj od podstaw język SQL, naucz się pobierać i filtrować dane, przeprowadzać na nich działania, a także tworzyć i modyfikować tabele w bazie danych.

Zakres tematyczny kursu:

wprowadzenie do baz danych • pobieranie danych • sortowanie • warunki • grupowanie • operatory • wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie danych • tworzenie tabel • modyfikowanie i usuwanie tabel • łączenie tabel • operacje na łańcuchami znaków • operacje na liczbach • indeksowanie tabel • podstawy normalizacji baz danych • podstawy projektowania i tworzenia baz danych.

W ramach kursu:

• 4 warsztaty on-line po 4 godzin lekcyjnych każde
• całoroczny dostęp w wersji Premium do platformy LNU dla nauczyciela i 20 uczniów (10 uczniów w przypadku małych szkół*)
• roczny dostęp dla nieograniczonej liczby uczniów do kursu „SQL dla szkół”
• dodatkowe zadania na platformie LNU do rozwiązywania w trakcie i po warsztatach
• całoroczne wsparcie trenera i konsultantów LNU
• egzamin kompetencji kończący projekt
• materiały do kursu w wersji elektronicznej

cena 2 490,00 zł **

lub 1 245,00 zł w przypadku: • małych szkół* • kolejnego nauczyciela
z tej samej szkoły • szkół, które mają już dostęp do LNU • nauczycieli,
którzy biorą już udział w innym kursie LNU

* mała szkoła – szkoła licząca poniżej 100 uczniów

Termin najbliższego kursu:
Warsztat nr 1: środa, 17 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15
Warsztat nr 2: środa, 31 marca 2021 r., godz. 16.00 – 19.15
Warsztat nr 3: środa, 14 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – 19.15
Warsztat nr 4: środa, 28 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – 19.15

WSZYSTKIE KURSY REALIZUJEMY WE WSPÓŁPRACY Z OLSZTYŃSKIM CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI. WYKORZYSTAJ ŚRODKI NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Przekonaj się, czym jest platforma LNU i przetestuj ją za darmo wraz ze swoimi uczniami! Zapisz się na bezpłatne szkolenie z obsługi platformy i weź udział w 6-tygodniowych testach.