Nie musisz być ekspertem od programowania, aby skutecznie realizować podstawę programową przedmiotu Informatyka w obszarach związanych z programowaniem oraz umożliwić rozwój uczniom zainteresowanym tą tematyką. Z platformy LNU możesz korzystać także prowadząc zajęcia z programowania i obsługi baz danych w czasie zajęć pozalekcyjnych, kursów dla dorosłych, doskonalenia zawodowego pracowników itp.

Platforma LNU

Nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020 innowacyjna platforma LNU, to narzędzie wspomagające naukę programowania indywidualną i w grupach. Korzysta z niej już ponad 600 szkół w całej Polsce. Na platformie oparty jest jeden z największych w Europie miejskich projektów edukacji cyfrowej: Wrocław Koduje 2.0, którego piąta już edycja trwa w tym roku szkolnym. W 2020 roku uczniowie rozwiązali na LNU ponad 380 tys. zadań programistycznych.

Kursy programowania

Na platformie znajdziesz kursy C++, Pythona, SQL oraz krótki kurs wprowadzający do języka JAVA. Z kursów możesz w pracy z uczniami w szkole. Kursy standardowe przydadzą się zwłaszcza uczniom zainteresowanym programowaniem oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Idealnym rozwiązaniem na lekcje Informatyki jest specjalny kurs „Python dla szkół”, oparty na podstawie programowej tego przedmiotu, w części związanej z programowaniem. Ten kurs jest lepiej dostosowany do zdolności przeciętnego ucznia. W przygotowaniu również szkolne kursy SQL i C++.

Praktyczna nauka

Nauka na platformie LNU polega na praktycznym rozwiązywaniu zadań programistycznych, tzn. pisaniu prawdziwego kodu źródłowego lub zadawaniu pytań do autentycznych baz danych. Interfejs platformy zawiera środowisko programistyczne pozwalające na edycję pliku z kodem źródłowym i uruchamianie napisanego programu. Każda lekcja składa się z wprowadzenia na temat określonego zagadnienia i problemu, który należy rozwiązać pisząc program lub – w przypadku języka SQL – zadając odpowiednie zapytanie do bazy danych.

Jeżeli Twoi uczniowie napotkają trudności w rozwiązaniu problemu, mogą skorzystać z podpowiedzi, a jeżeli okaże się ona niewystarczająca – także z pomocy konsultanta poprzez formularz kontaktowy. Nauczyciele mają dodatkowo dostęp do specjalnej zakładki z przykładowym, poprawnym rozwiązaniem zadania, aby móc lepiej przygotować się do pracy z uczniami i móc im służyć pomocą.

Automatyczna ewaluacja rozwiązań

Napisane i uruchomione rozwiązanie podlega natychmiastowej, całkowicie automatycznej ocenie. Wyniki zwracane są w ułamku sekundy i prezentowane w zakładkach z danymi wyjściowymi programu, testami, opisami ewentualnych błędów i wskazówkami. Dzięki temu Ty i Twoi uczniowie możecie indywidualnie regulować tempo i czas nauki. Automatyczna ewaluacja pracy pozwoli Ci bardzo efektywnie prowadzić zajęcia z dużą grupą uczniów, koncentrując uwagę na osobach, które będą miały problemy z rozwiązaniem poszczególnych zadań.

Podgląd pracy uczniów

Pracę z uczniami ułatwią Ci dostępy do szczegółowych statystyk ich aktywności na platformie, statystyk poszczególnych lekcji, a nawet podglądu rozwiązań zadań każdego z uczniów. W karcie zarządzania grupą możesz elastycznie dołączać nowe osoby do grupy, przydzielać dostępy do określonych kursów poszczególnym uczniom oraz obserwować ich ogólne postępy i aktualną obecność.

Dla ułatwienia pracy zdalnej do dyspozycji jest także chat, do którego możesz zaprosić wszystkich członków grupy. Grupa może mieć wielu administratorów, zatem nie ma przeszkód, aby do korzystania z platformy przystąpili także inni nauczyciele z Twojej szkoły.

Grywalizacja

Nauka programowania bywa trudna, ale z LNU nigdy nie jest nudna! Grywalizacja jest wbudowana w platformę od samego początku. Razem z uczniami zdobywajcie kolejne rangi, osiągnięcia, medale, a także surowce, które mogą się przydać w niektórych zadaniach. Pnijcie się w rankingach szkolnych i indywidualnych, bawiąc się i rywalizując z innymi szkołami. Mierzcie się z niełatwymi misjami, w których trzeba wykazać się nie tylko umiejętnościami z różnych obszarów informatyki, ale także logicznym myśleniem i poczuciem humoru…

Jeżeli Tobie lub Twoim uczniom uda się ukończyć się któryś z kursów na platformie, możecie mieć także możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego z danego języka, opartego na europejskiej klasyfikacji umiejętności cyfrowych e-CF.

Pakiety szkolne

Python dla szkół

Pakiet zawiera nieograniczoną liczbą licencji dla uczniów na kurs „Python dla szkół” oraz dwie licencje dla nauczycieli jako administratorów konta szkolnego z dostępem Premium. Gratis – nieograniczona liczba licencji na kurs „SQL dla szkół”, który jest wciąż rozwijany.

Cena: 499,00 PLN brutto

Dostęp: 12 miesięcy

Kółko informatyczne

Pakiet zawiera 15 licencji Premium dla uczniów z dostępem do kursów: C++, Python, SQL, JAVA, Python dla szkół, Przygotowanie do matury – Python oraz dwie licencje dla nauczycieli jako administratorów konta szkolnego z dostępem Premium.

Cena: 1 999,00 PLN brutto

Dostęp: 12 miesięcy

Klasa informatyczna

Pakiet zawiera 30 licencji Premium dla uczniów z dostępem do kursów: C++, Python, SQL, JAVA, Przygotowanie do matury – Python, nielimitowaną liczbę licencji na kurs Python dla szkół oraz dwie licencje dla nauczycieli jako administratorów konta szkolnego z dostępem Premium.

Cena: 2 999,00 brutto

Dostęp: 12 miesięcy

Szczegóły kursów zawartych w pakietach

 

Python dla szkół

Kurs z zadaniami z Pythona o tematyce opartej na podstawie programowej Informatyki w części dotyczącej programowania i wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów. Kurs do wykorzystania w czasie lekcji. Zagadnienia: instrukcje wyjścia, operacje arytmetyczne, zmienne, funkcje, instrukcje warunkowe, pętla while, sekwencje: łańcuchy, krotki, listy; pętla for, typy danych i ich konwersja.

11 rozdziałów / 86 lekcji

Przygotowanie do matury – Python

Kurs wspomagający przygotowanie do matury z Informatyki, omawiający najważniejsze i najczęściej spotykane na maturze zagadnienia. Kurs oparty na języku Python. Zagadnienia: minimum / maximum, operacje na ASCII, konwersja systemów liczbowych, sekwencje, test pierwszości, zbiory unikalnych wartości, każda para sekwencji, manipulowanie cyframi, rekurencja, NWW / NWD. W przygotowaniu: funkcje pierwszoklasowe, najdłuższy spójny podciąg o danej własności.

10 rozdziałów ( + 2 w przygotowaniu ) / 70 lekcji ( + 10 w przygotowaniu )

C++ Podstawy Programowania

Podstawy programowania w języku C++. Zagadnienia: wstęp do programowania, „klocki C++”, zmienne, proces kompilacji, wyrażenia, operatory, warunki, instrukcje sterujące i pętle, praca z liczbami, tablice i ciągi tekstowe.

8 rozdziałów / 150 lekcji

Python Podstawy

Podstawy programowania w języku Python. Zagadnienia: Poziom podstawowy: zmienne i stringi, funkcje, if i while, sekwencje cz. 1, sekwencje cz. 2, rzutowanie, zbiory, słowniki, wyjątki i praca z plikami tekstowymi.

7 rozdziałów / 169 lekcji

SQL poziom 1

Pierwszy poziom kursu języka SQL. Zagadnienia: wprowadzenie, wyszukiwanie SELECT, sortowanie, limitowanie, klauzula filtrująca WHERE, operatory logiczne, operatory arytmetyczne, funkcje agregujące, grupowanie, modyfikowanie tabel.

5 rozdziałów / 116 lekcji

SQL poziom 2

Drugi poziom kursu języka SQL. Zagadnienia: dodatkowe funkcje związane z danymi liczbowymi, funkcje operujące na danych tekstowych, łączenie tabel, indeksowanie tabel, dodatkowe funkcje i operatory. W przygotowaniu: podstawy projektowania baz danych.

5 rozdziałów ( + 1 w przygotowaniu ) / 125 lekcji ( + 14 w przygotowaniu )

Wprowadzenie do JAVY

Krótki kurs wprowadzający do języka JAVA. Zagadnienia: wprowadzenie: Java i obiektowość, podstawowe elementy języka; klasy, metody, obiekty; tablice, klasa string.

5 rozdziałów / 66 lekcji

Szkolenia dla nauczycieli

Dostęp do platformy LNU dla Twojej szkoły możesz także uzyskać poprzez udział w prowadzonych przez nas we współpracy z toruńskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Razem Lepiej” kursach programowania dla nauczycieli. Szczegóły dotyczące kursów znajdziesz na tutaj.

fb yt in tw