WROCŁAW KODUJE 2018

75

szkoły
w LNU

1127

uczestników
w LNU

104

nauczycieli
w LNU

75 878

wykonanych
zadań

562 mln

zdobytych
neuronów

W roku szkolnym 2016/2017 wspólnie z Centrum Usług Informatycznych zrealizowaliśmy pionierski w skali światowej program nauczania praktycznego programowania pod nazwą „Wrocław Koduje 2.0”. Wrocław stał się pierwszym i jedynym w Europie miastem oferującym ciągłą i kompletną ścieżkę edukacyjną w obszarze kompetencji cyfrowych: „Język Maszyn” – „Liga Niezwykłych Umysłów” – kierunki IT wyższych uczelni – pracodawcy wrocławscy.

Zaproszenie do projektu otrzymały wszystkie szkoły średnie Wrocławia, czyli 65 podmiotów. Przystąpiły do niego 43 szkoły, z tego 42 były aktywne. Zakładaliśmy, że w pierwszej edycji każdą ze szkół będzie reprezentować około 15 uczniów prowadzonych przez jednego nauczyciela. Projekt był realizowany przez 8 miesięcy i zakończył się egzaminem certyfikacyjnym E-CF oraz Galą na Politechnice Wrocławskiej.

Kurs C++ zakończyło ponad 101 uczniów i 8 nauczycieli. Zdobyli w ten sposób wiedzę i umiejętności pozwalające na pierwsze wyzwania programistyczne oraz sterowanie maszynami cyfrowymi. Dużą niespodzianką była spora liczba uczestniczących w programie dziewcząt. Stanowiły prawie 20% uczestników i czołówkę w rankingach najlepszych Ligowiczów projektu. Cieszy nas również spore zainteresowanie i aktywny udział 65 nauczycieli, pokazujący, że w tej grupie znajdują się osoby, które mocno stawiają na rozwój kompetencji cyfrowych.

Projekty w liczbach
Kategoria 2017 2018
szkoły średnie 94 137
uczniowie 2500 4201
nauczyciele 65 167
uczniowie, którzy zdali e-CF* 56 68
dziewczyny w projekcie 148 1054
wykonane zadania programistyczne 67 598 110 901
zdobyte naurony 362 006 460 841 401 663