Prowadzimy wiele projektów edukacyjnych związanych z nauką programowania w całym kraju. Naszym flagowym przedsięwzięciem organizowanym wspólnie z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jest Wrocław Koduje 2.0 – Liga Niezwykłych Umysłów. To obok podobnych programów prowadzonych w Londynie i Amsterdamie, jeden trzech największych w Europie miejskich projektów edukacyjnych w obszarze nauki programowania. Do tej pory wzięło w nim ponad 100 szkół i ponad 3000 uczniów, którzy rozwiązali już ponad 170 tysięcy zadań programistycznych i związanych z obsługą baz danych! We wrześniu 2020 r. rozpoczęła się już piąta edycja Wrocław koduje 2.0.


Podobne do wrocławskiego projekty prowadziliśmy i prowadzimy także w kilkudziesięciu większych i mniejszych miejscowościach w całej Polsce, m.in. w Wałbrzychu, gminach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska, Świdnicy, Szczecinku, Olsztynie, Łańcucie, Bełchatowie, Raciborzu, Kędzierzynie-Koźlu.


Fundacja Liga Niezwykłych Umysłów wspiera aktywny udział kobiet w branży IT. Do każdej zawieranej umowy dodajemy nieodpłatnie 20% dodatkowych kont przewidzianych dla uczennic, studentek itp. Wiele z nich zajmuje bardzo wysokie miejsca w naszych rankingach.


We współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadzimy specjalny projekt dla bibliotek. Ideą Koduj_Pro jest, aby użytkownicy bibliotek mogli uzyskać bezpłatnie dostęp do naszych profesjonalnych kursów programowania. Obecnie z możliwości wypożyczania licencji na kursy korzysta już kilkadziesiąt bibliotek z całego kraju. Przygotowując pracowników bibliotek do korzystania z tej oferty, prowadzimy także dla nich szkolenia z obsługi platformy LNU oraz szkolenia z podstaw języków Python i SQL. Część bibliotekarzy wzięła nawet aktywny udział w przygotowaniu demonstracyjnych lekcji z obu języków na platformie LNU mających zachęcić czytelników do korzystania ze zdanej formy edukacji programistycznej. Chętne biblioteki mogą zgłosić się do projektu tutaj.


Szkolenia z podstaw programowania i obsługi baz danych dla nauczycieli to działalność, do której przywiązujemy szczególną wagę. Nasze doświadczenia z kilkudziesięciu programów szkolnych prowadzonych w całej Polsce wskazują, że zaangażowanie nauczyciela jest kluczowym czynnikiem sukcesu przedsięwzięcia edukacyjnego, nawet mocno wspieranego przez tak innowacyjne i – w przypadku osób dorosłych – samowystarczalne narzędzie technologiczne, jakim jest platforma LNU. Zaangażowanie nauczyciela zależy zaś w ogromnym stopniu od jego kompetencji. Zdecydowana większość nauczycieli, z którymi mamy na co dzień styczność, to osoby przykładające dużą wagę do własnego rozwoju i gotowe poświęcać temu wiele swojego czasu. Dlatego opracowaliśmy nowatorskie podejście do szkoleń z podstaw programowania, opierające się nie tylko na samych szkoleniach, ale na co najmniej 12-miesięcznym cyklu kształcenia w ramach którego poza warsztatami nauczyciele i ich uczniowie mają dostęp Premium do platformy LNU, stałą opiekę trenera, wsparcie konsultantów, dodatkowe wyzwania programistyczne w trakcie roku, aby podtrzymywać kontakt z językiem i przygotowywać się do egzaminu kompetencji. Z naszych ustawicznych kursów skorzystało już kilkuset nauczycieli z całej Polski. Współpracujemy przy tym aktywnie z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, w tym z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Oferta i terminy szkoleń dla nauczycieli dostępne są tutaj.


Wspólnie z naszymi partnerami organizujemy wiele wydarzeń i konkursów o tematyce związanej z IT. Nie zapominamy, że Liga to nie tylko nauka i rywalizacja w przestrzeni chmurowej, ale także równie bezpośrednie kontakty, praca zespołowa i wymiana wiedzy z ekspertami.


fb yt in tw