DOŁĄCZ

DO LIGI

Zainstaluj przyszłość!

TWORZYMY SPOŁECZNOŚCI

Nawiązuj relacje z ludźmi dzielącymi Twoje pasje, rozmawiaj, spotykaj się, współpracuj, konkuruj, korzystaj z pomocy i sam pomagaj!

Liga to nie tylko internetowa platforma, to także ambitny projekt powszechnej edukacji w dziedzinach związanych z programowaniem. Ważnymi jego elementami są działania zmierzające do umożliwienia przepływu idei, pomysłów i wiedzy pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w LNU – indywidualnymi użytkownikami, uczniami, nauczycielami, ekspertami, przedsiębiorcami, samorządowcami, wszystkimi, którym leży na sercu rozwój technologiczny i cywilizacyjny społeczeństw.

Liga Niezwykłych Umysłów jest programem nauczania praktycznego podejścia do programowania, skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dostarcza wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznej i ciekawej nauki informatyki i programowania. Pozwala objąć uczniów fachową edukacją i pomóc im w zdobywaniu cyfrowych kompetencji na bardzo wysokim poziomie.

 Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, które chcą przyczynić się do rzeczywistej, skutecznej i powszechnej edukacji młodzieży w obszarze IT: stowarzyszenia, fundacje, samorządy, media, uczelnie, przedsiębiorstwa z branży IT ​​​​​​. Ich wsparcie w zakresie promocji, marketingu, organizacji wydarzeń i działań dydaktycznych jest dla Ligi bardzo cenne. Czekamy również na osoby prywatne, które chciałyby w swoim mieście założyć Ligę lub wspólnie z nami rozwijać platformę i poszerzać wiedzę uczestników programu.

Bez Waszego zaangażowania zatrzymamy się na teraźniejszości
Zainstaluj Przyszłość!!!

Nasi partnerzy