13 Mar 2020

Złoty Medal MTP EDUTEC 2020!

Nasza platforma zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na wydarzeniu EDUTEC 2020!

Nasze rozwiązanie zostało bardzo wysoko ocenione przez Sąd Konkursowy Złotego Medalu na Targi EDUTEC 2020, pod przewodnictwem  dr inż. Norberta Meyera, kierownika Pionu Technologii Przetwarzania Danych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym.

Medal odebraliśmy z rąk przewodniczącego Jury oraz Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Przemysława Trawy.

Przy okazji przyznania tak szacownej nagrody, nie możemy nie podziękować wszystkim naszym partnerom: Politechnice Wrocławskiej, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Stowarzyszeniu TOP 500 Innovators, wszystkim Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom, Dyrektorom Wydziałów Edukacji, Dyrektorom Szkół, którzy odważyli się zainwestować w tak innowacyjne rozwiązanie jak LNU i wprowadzić nowy wymiar do edukacji cyfrowej młodzieży na swoim terenie. Przede wszystkim jednak dziękujemy wszystkim naszym użytkownikom, bez których nie mielibyśmy motywacji i bez których uwag błądzilibyśmy po omacku rozwijając platformę. Bądźcie dalej z nami!

Wróć do aktualności